TiếngĐộng.com« | »

Tiếng chuông Hết Giờ reng

Created by: tiếng chuông kêu
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 115 kb
Popularity: 759 Views – 164 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng chuông reng hết giờ, tiếng chuông hết giờ kêu reng reng reng… mp3 chất lượng cao. Bạn có thể tải về file này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim khi có cảnh hết giờ học, hết giờ làm, tan ca ra về hoặc dùng để mở thông báo hết giờ học, hết giờ làm… Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều tiếng chuông hay khác tại đây.


Download: Tiếng chuông Hết Giờ reng.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys