TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Chuông Chùa


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng chuông, còi
File format: .mp3
File size: 109 kb
Popularity: 90 Views – 17 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng chuông chùa kêu vang, hiệu ứng âm thanh của tiếng chuông ngân vang, âm thanh đặc trưng tôn giáo của Phật giáo, tiếng chuông Phật giáo.


Download: Tiếng Chuông Chùa.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng chuông, còi

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys