TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Kèn kêu


Created by: Tiếng Kèn kêu
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 66 kb
Popularity: 110 Views – 5 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng Kèn kêu, tiếng kèn kêu nhịp điệu, là tiếng nhạc cụ quen thuộc sử dụng các các buổi lễ, buổi duyệt binh…


Download: Âm thanh tiếng Kèn kêu.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys