TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Cắt Tóc, Tạo Kiểu Tóc


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 739 kb
Popularity: 88 Views – 2 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng cắt tóc, tạo kiểu tóc, tiếng loẹt xoẹt của kéo khi cắt gọn tóc, hiệu ứng âm thanh mô tả hoạt động cắt tóc của con người, tiếng động của kéo cắt vào tóc.


Download: Âm thanh tiếng Cắt Tóc, Tạo Kiểu Tóc.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng động, Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys