TiếngĐộng.com« | »

Tiếng đếm tiền – Bằng tayCreated by: Tiếng dùng tay đếm tiền
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 188 kb
Popularity: 59 Views – 3 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao mô tả tiếng đếm tiền bằng tay, là hoạt động của con người, tiếng động đếm tiền chân thực, có thể sử dụng trong video có cảnh tại ngân hàng, hoạt động của thu ngân. Bạn có thể dùng file Âm thanh tiếng máy đếm tiền này để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Tiếng đếm tiền – Bằng tay.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys