TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng của nhiều Đồng xu rơi


Created by: tiếng đồng xu rơi
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 201 kb
Popularity: 431 Views – 31 Downloads
Description: Đây là âm thanh tiếng của nhiều đồng xu rơi trên mặt đất mp3, tiếng leng keng của đồng xu rơi, tiếng kim loại của đồng xu va chạm vào nhau, tiếng đồ vật rơi trên mặt đất cứng. Bạn có thể tải về file này để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh tiếng của nhiều Đồng xu rơi.mp3

Tags: , , , ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys