TiếngĐộng.com« | »

Hiệu ứng âm thanh tiếng sấm sét


Created by: tiếng sấm sét
Category: Tiếng thiên nhiên
File format: .mp3
File size: 1 mb
Popularity: 521 Views – 68 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng sấm sét, âm thanh mưa gió, âm thanh thiên nhiên, tiếng sấm sét trong trời mưa gió. Âm thanh này có thể sử dụng trong những cảnh phim kinh dị, đoạn phim có cảnh mưa gió sấm chớp… Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim… Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng động hay khác tại đây.


Download: Hiệu ứng âm thanh tiếng sấm sét.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng thiên nhiên

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys