TiếngĐộng.com« | »

Hiệu ứng âm thanh Tiếng Nứt Nẻ kinh hoàng


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Âm thanh hung dữ ghê sợ
File format: .mp3
File size: 813 kb
Popularity: 114 Views – 13 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh Hiệu ứng âm thanh tiếng nứt nẻ kinh hoàng mp3, là hiệu ứng âm thanh đánh nhau, có thể sử dụng trong cảnh phim chiến tranh, là hiệu ứng âm thanh hung dữ. Bạn có thể dùng file hiệu ứng âm thanh tiếng nứt nẻ kinh hoàng này để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Âm thanh Tiếng Nứt Nẻ kinh hoàng.mp3

Tags: , , ,

Categories: Âm thanh hung dữ ghê sợ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys