TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Viết Phấn trên bảng đen


Created by: tiếng phấn viết trên bảng
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 415 kb
Popularity: 357 Views – 24 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng viết phấn trên bảng đen mp3, mô tả tiếng ma sát giữa phấn trắng và bảng đen khi có hoạt động của con người là viết lên bảng. Đây là âm thanh của đồ vật khi có sự tác động của con người. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh tiếng Viết Phấn trên bảng đen.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys