TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Lá Cờ Bay mạnh trong gióCreated by: tiếng Lá Cờ Bay
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 1.010 kb
Popularity: 123 Views – 10 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng lá cờ bay mạnh trong gió mp3 chất lượng cao. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao mô tả tiếng lá cờ bay phần phần trong gió, sự chuyển động của gió ở cường độ cao khiến lá cờ bay phấp phới, chuyển mình mạnh trong sức gió cũng mạnh. Hiệu ứng âm thanh mô tả chân thực tiếng gió thổi, tiếng lá cờ bay trong gió… Tại bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiengDong.com để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh tiếng Lá Cờ Bay mạnh trong gió.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys