TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh đồng hồ Đếm Ngược 10 giây


Created by: Tiếng đồng hồ đếm ngược
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 208 kb
Popularity: 362 Views – 43 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh đồng hồ Đếm Ngược 10 giây mp3, tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc đếm ngược theo chiều kim đồng hồ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0… hết giờ. Với hiệu ứng âm thanh thời gian của đồng hồ, âm thanh đếm ngược có thể sử dụng để mở đầu clip tạo sự chờ đợi cho người xem.


Download: Âm thanh đồng hồ Đếm Ngược 10 giây.mp3

Tags: , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys