TiếngĐộng.com« | »

Hiệu ứng âm thanh đếm ngược 3 giâyCreated by: tiếng đếm ngược 3s
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 58 kb
Popularity: 245 Views – 16 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng Hiệu ứng âm thanh đếm ngược 3 giây mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này là tiếng đồng hồ đếm ngược 3 giây, âm thanh đếm ngược dùng để báo hiệu kết thúc gần của thời gian. Bạn có thể tải về file Hiệu ứng âm thanh đếm ngược 3 giây này tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip, dùng để dựng phim…


Download: Hiệu ứng âm thanh đếm ngược 3 giây.mp3

Tags: , , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys