TiếngĐộng.com« | »

Hiệu ứng âm thanh đồng hồ đếm ngược 5 4 3 2 1Created by: Đồng hồ đếm ngược
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 80 kb
Popularity: 550 Views – 48 Downloads
Description: Đây là Hiệu ứng âm thanh đồng hồ đếm ngược 5 4 3 2 1 mp3 chất lượng cao. Hiệu ứng âm thanh đếm ngược 5 4 3 2 1 của đồng hồ mp3 chất lượng cao này có thể sử dụng để đếm ngược sắp mở đầu một bộ phim, video…nhằm tạo sự hào hứng, chờ đợi cho người xem. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video, dùng để dựng phim… Xem thêm rất nhiều mẫu hiệu ứng đếm ngược thời gian tại đây.


Download: Hiệu ứng âm thanh đồng hồ đếm ngược 5 4 3 2 1.mp3

Tags: , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys