TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Wow của bọn trẻ con

Created by: bọn trẻ con nói wow
Category: Tiếng con người
File format: .mp3
File size: 59 kb
Popularity: 46 Views – 8 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng Wow của bọn trẻ con, tiếng bọn trẻ con nói wow mp3 dùng để ghép vào video, clip dùng để thể hiện cảm xúc bất ngờ, ngạc nhiên…. Tại TiengDong.com bạn có thể tải về file tiếng bọn trẻ con nói Wow này miễn phí. Ngoài ra, xin mời xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh khác tại đây.

Download: Tiếng Wow của bọn trẻ con.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys