TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Đồng hồ tích tắc


Created by: Tiếng tích tắc đồng hồ
Category: Tiếng máy móc
File format: .mp3
File size: 2 mb
Popularity: 2069 Views – 318 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng đồng hồ tích tắc, âm thanh tích tắc của đồng hồ mp3 chất lượng cao. Tại bạn có thể tải về file này miễn phí để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim khi có cảnh cần thể hiện thời gian đang trôi qua rất nhanh hoặc chậm rãi hoặc mở trong các cuộc thi trả lời câu hỏi để làm tăng phần hấp dẫn cho cuộc thi… Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng đồng hồi kêu hay khác tại đây.


Download: Âm thanh tiếng Đồng hồ tích tắc.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng đồ vật, Tiếng máy móc

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys