TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Kim Giây đồng hồ kêu

Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 2 mb
Popularity: 466 Views – 89 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh tiếng kim giây đồng hồ cơ, treo tường kêu mp3 chất lượng cao. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao mô tả tiếng đồng hồ chạy từng giây, từng giây nhịp nhàng. Đây là âm thanh chỉ thời gian đang dần trôi qua, âm thanh tích tắc chân thực của kim dây đồng hồ. Tại bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim… Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng động hay khác tại đây.


Download: Tiếng Kim Giây đồng hồ kêu.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys