TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Phát hành, Ma thuật, Ánh sáng thánh…

Created by: Âm thanh Ma thuật
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 346 kb
Popularity: 217 Views – 28 Downloads
Description: Đây là hiệu ứng âm thanh phát hành bộ phim, trân trọng giới thiệu, ma thuật, ánh sáng thánh… mp3 chất lượng cao. Hiệu ứng âm thanh mp3 mô tả một chuỗi âm thanh như phép nhiệm màu của phép thuật, tạo cảm giác lung linh kì ảo, chắc chắn sẽ có điều kì lạ xảy đến sau khi chuỗi âm thanh này phát ra. Âm thanh có thể sử dụng trong đoạn phim khi nhân vật thực hiện phép thuật, ma thuật, hoặc hành động biến phép mang lại những điều siêu nhiên, kì thú… Tại bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh Phát hành, Ma thuật, Ánh sáng thánh.mp3

Tags: , , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys