TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Rót nước kêuCreated by: Âm thanh rót nước kêu
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 239 kb
Popularity: 208 Views – 30 Downloads
Description: Đây là âm thanh tiếng rót nước kêu mp3 chất lượng cao. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao mô tả chân thực tiếng rót nước, tiếng chuyển động của nước chảy thành dòng từ trên cao xuống một đồ vật đựng khác, khi va chạm tạo ra tiếng rót nước kêu. Tiếng nước chảy cũng thể hiện hoạt động của con người đang rót nước theo hướng từ trên cao xuống. Tại bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim…


Download: Âm thanh tiếng Rót nước kêu.mp3

Tags: , , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys