TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Rót Rượu vào ly


Created by: Tiếng rót rượu vào ly
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 541 kb
Popularity: 96 Views – 5 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng rót rượu vào ly, có âm thanh của nước khi được rót từ hướng trên xuống ly, tiếng ăn uống, có thể sử dụng âm thanh này trong cảnh phục vụ rót rượu vang trong các bữa tiệc, cảnh người rót rượu để bắt đầu bữa ăn.


Download: Tiếng Rót Rượu vào ly.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys