TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Kính Vỡ


Created by: Âm thanh kính vỡ
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 91 kb
Popularity: 134 Views – 13 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng kính vỡ, cửa sổ kính vỡ, hiệu ứng âm thanh mô tả tiếng động gợi sự đổ vỡ, tiếng thủy tinh vỡ giòn tan, tiếng vỡ đồ đạc…


Download: Tiếng Kính Vỡ.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys