TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Chén Bát vỡ, Đĩa vỡ


Created by: Âm thanh chén bát đĩa vỡ
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 158 kb
Popularity: 140 Views – 13 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng chén bát, đĩa vỡ rơi loảng xoảng, là âm thanh của đổ vỡ, tiếng đồ thủy tinh va chạm và vỡ tan tành, tiếng vỡ đồ đạc chân thực, có thể sử dụng trong các cảnh cãi nhau, đánh nhau dẫn đến màn đập phá chén bát để thể hiện cơn giận dữ.


Download: Âm thanh tiếng Chén Bát vỡ, Đĩa vỡ.mp3

Tags: , , , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys