TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Cháy Nhà


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 755 kb
Popularity: 97 Views – 7 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng cháy nhà tại hiện trường vụ cháy, tiếng đồ vật cháy trong ngọn lửa bập bùng, tiếng lửa cháy thiêu rụi các đồ vật. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng âm thanh này trong các cảnh cháy nhà…


Download: Âm thanh tiếng Cháy Nhà.mp3

Tags: ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys