TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Kéo Bàn Ghế


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 226 kb
Popularity: 136 Views – 10 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng kéo bàn ghế, di chuyển đồ đạc bằng gỗ, tiếng bàn ghế được kéo lê trên mặt đất, tiếng bàn được đặt xuống đất gây nên tiếng động, tiếng đồ vật bị di chuyển sang vị trí khác. Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng động hay khác tại đây .


Download: Âm thanh tiếng Kéo Bàn Ghế.mp3

Tags: ,

Categories: Tiếng đồ vật, Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys