TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Xé Giấy Tờ


Created by: Âm thanh xé giấy tờ
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 643 kb
Popularity: 94 Views – 3 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng xé giấy tờ, giấy tờ bị vò nát, bị xé vụn, là tiếng động của giấy, âm thanh đặc trưng của chốn văn phòng.


Download: Âm thanh tiếng Xé Giấy Tờ.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys