TiếngĐộng.com« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:

Tiếng đồ vật Rơi từ Trên Cao Xuống


Created by: Âm thanh đồ vật rơi
Category: Tiếng Động
File format: .mp3
File size: 137 kb
Popularity: 1677 Views – 162 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng đồ vật rơi từ trên cao xuống, tiếng đồ vật rít trong không khí từ trên cao xuống thấp, là hiệu ứng tiếng bay của đồ vật từ trên cao xuống thấp, đồ vật rơi với tốc độ cao.

Download: Tiếng đồ vật Rơi từ Trên Cao Xuống.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng Động


Hãy tìm kiếm:

Có 0 ý kiến

Hãy để lại một ý kiến

« | »


Tìm kiếm hiệu ứng âm thanh bạn cần:Categorys


Thẻ mẫu tiếng động phổ biến nhất

tiếng chim cảnh, tiếng động, âm thanh thiên nhiên, hiệu ứng âm thanh, âm thanh đánh nhau, tiếng xe cộ, tiếng chim kêu, vui nhộn hài hước, thú hoang dã, tiếng vật nuôi, tiếng chim hót, hoạt động con người, tiếng Cười, nhạc nền video, nhạc chuông, tiếng con người


x