TiếngĐộng.com« | »

Tiếng rơi xuống nước, nhảy xuống nước tõmCreated by: Tiếng nhảy xuống nước
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 419 kb
Popularity: 128 Views – 22 Downloads
Description: Đây là bộ âm thanh tiếng rơi xuống nước, tiếng người nhảy xuống nước tõm mp3. Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao này mô tả chân thực tiếng rơi tõm xuống nước của một chủ thể. Âm thanh thể hiện chân thực hành động nhảy xuống nước của con người hoặc một chủ thể, tiếng của nước tõm và dạt ra xung quanh khi có chủ thể rơi xuống. Bạn có thể ứng dụng file âm thanh tiếng rơi xuống nước, tiếng nhảy xuống nước tõm này để ghép vào video clip, dùng để dựng phim…


Download: Tiếng rơi xuống nước, nhảy xuống nước tõm.mp3

Tags: , , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys