TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Bắn Cung Tên


Created by: tiếng bắn cung Tên
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 40 kb
Popularity: 81 Views – 12 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng bắn cung tên, cung tên lao vun vút đi trong không khí, thể hiện tốc độ nhanh của cung tên cũng như dự báo lực sát thương cao. Đây là âm thanh của vũ khí, hiệu ứng tiếng bay có tốc độ cao, có thể sử dụng trong những phim cổ đại có cảnh đánh nhau.


Download: Âm thanh tiếng Bắn Cung Tên.mp3

Tags: , , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys