TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Bay tốc độ cao


Created by: tiếng bay tốc độ cao
Category: Hiệu ứng âm thanh
File format: .mp3
File size: 164 kb
Popularity: 177 Views – 17 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng bay tốc độ cao, tiếng bay vụt qua với tốc độ nhanh, xé toạc không khí, là hiệu ứng âm thanh tiếng bay với tốc độ cao. Với hiệu ứng âm thanh này bạn có thể sử dụng trong các phi có cảnh vút bay với tốc độ cao…


Download: Âm thanh tiếng Bay tốc độ cao.mp3

Tags: , , ,

Categories: Hiệu ứng âm thanh

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys