TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Nhấn vào Nút máy tính


Created by: Âm thanh nhấn vào nút máy tính
Category: Tiếng đồ công nghệ
File format: .mp3
File size: 62 kb
Popularity: 102 Views – 16 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng nhấn vào nút máy tính, âm thanh gõ lạch cạch vào bàn phím máy tính, là âm thanh của đồ công nghệ, âm thanh bàn phím, tiếng đồ công nghệ chân thực. Có thể sử dụng âm thanh mp3 chất lượng cao này trong những cảnh phim có nhân vật ngồi gõ máy tính, hoặc ghép âm thanh trong khi màn hình xuất hiện chữ để video ấn tượng hơn.


Download: Âm thanh tiếng Nhấn vào Nút máy tính.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng đồ công nghệ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys