TiếngĐộng.com« | »

Nhạc chuông tiếng Dế kêu


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Nhạc chuông
File format: .mp3
File size: 65 kb
Popularity: 106 Views – 14 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh nhạc chuông tiếng Dế kêu mp3, tiếng côn trùng kêu văng vẳng, tiếng dế kêu vào ban đêm thanh vắng, có thể sử dụng âm thanh này để làm nhạc chuông độc, lạ hay dùng để để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Nhạc chuông tiếng Dế kêu.mp3

Tags: , ,

Categories: Nhạc chuông

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys