TiếngĐộng.com« | »

Tiếng súng AK


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 175 kb
Popularity: 143 Views – 14 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng súng AK mp3, tiếng súng bắn liên thanh, có thể sử dụng tiếng súng bắn này trong các cảnh phim chiến tranh có cảnh bắn nhau, là âm thanh súng đạn chân thực, tiếng súng liên hồi… Bạn có thể dùng file tiếng súng AK mp3 này để cài nhạc chuông điện thoại, cài làm nhạc chuông báo thức, mở troll bạn bè, dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Tiếng súng AK.mp3

Tags: , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys