TiếngĐộng.com« | »

Nhạc chuông Tiếng Súng


Created by: nhạc chuông tiếng súng
Category: Nhạc chuông
File format: .mp3
File size: 175 kb
Popularity: 236 Views – 11 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh nhạc chuông tiếng Súng, tiếng lên nòng, tiếng súng bắn liên thanh, tiếng nổ, tiếng đạn bắn liên tục, tiếng vỏ đạn rơi, tiếng vũ khí chân thực. Có thể sử dụng đoạn âm thanh này trong các cảnh chiến tranh, cảnh bắn nhau để tăng sự chân thực, chết chóc của chiến tranh. Bạn có thể dùng file nhạc chuông tiếng Súng này để cài nhạc chuông độc đáo cho điện thoại…


Download: Nhạc chuông Tiếng Súng.mp3

Tags: , , ,

Categories: Nhạc chuông

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys