TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Ngựa phi và hí


Created by: Tiếng ngựa kêu
Category: Tiếng vật nuôi
File format: .mp3
File size: 69 kb
Popularity: 139 Views – 15 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng ngựa hí, âm thanh mô tả chân thực tiếng động vật, tiếng hí của ngựa khi được lên dây cương, tiếng ngựa kêu, có thể sử dụng làm âm thanh cổ đại khi có tiếng ngựa kéo xe, tiếng ngựa chở đồ. Bạn có thể dùng file hiệu ứng âm thanh tiếng Ngựa phi và hí mp3 này để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Tiếng Ngựa phi và hí.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng vật nuôi

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys