TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Cừu kêu


Created by: Tiếng con cừu kêu
Category: Tiếng vật nuôi
File format: .mp3
File size: 105 kb
Popularity: 80 Views – 8 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng Cừu kêu be be trong bầy, đây là âm thanh mp3 chân thực mô tả tiếng kêu của động vật, tiếng vật nuôi. Bạn có thể dùng file tiếng cừu kêu mp3 này để dựng phim, ghép vào video clip, làm nhạc chuông điện thoại…


Download: Tiếng Cừu kêu.mp3

Tags: ,

Categories: Tiếng vật nuôi

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys