TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Bò kêu


Created by: Tiếng con bò kêu
Category: Tiếng vật nuôi
File format: .mp3
File size: 259 kb
Popularity: 108 Views – 24 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng Bò kêu mp3, tiếng vật nuôi kêu khi đói, tiếng bò rống khi gọi bầy, gọi chủ mang thức ăn đến, là tiếng động vật kêu… Bạn có thể dùng file tiếng Bò kêu mp3 này để dựng phim, ghép vào video clip, cài nhạc chuông độc cho điện thoại hoặc với những bạn chưa biết tiếng bò kêu như thế nào nghe thủ cho biết…


Download: Tiếng Bò kêu.mp3

Tags: ,

Categories: Tiếng vật nuôi

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys