TiếngĐộng.com« | »

Tiếng kêu khi bóp Vịt Đồ ChơiCreated by: Tiếng vịt đồ chơi
Category: Tiếng đồ vật
File format: .mp3
File size: 50 kb
Popularity: 116 Views – 10 Downloads
Description: Bạn đang nghe là sound effects Tiếng kêu khi bóp vịt đồ chơi. Hiệu ứng âm thanh mp3 mô tả tiếng vịt đồ chơi kêu do có hoạt động bóp vào thân đồ chơi của con người, đây là tiếng đồ vật. Hiệu ứng âm thanh chất lượng cao này có thể sử dụng trong các cảnh phim hoạt hình, là tiếng của vật nuôi quen thuộc. Bạn có thể download file hiệu ứng âm thanh Tiếng kêu khi bóp vịt đồ chơi mp3 này qua link tải dưới đây…


Download: Tiếng kêu khi bóp Vịt Đồ Chơi.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng đồ vật

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys