TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Vỗ tay Hoan hô


Created by: Âm thanh vỗ tay hoan hô
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 120 kb
Popularity: 314 Views – 40 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng vỗ tay hoan hô có thêm tiếng hú hét, là âm thanh động viên, cổ vũ, có thể sử dụng trong các cuộc thi có tiếng vỗ tay ủng hộ cho người trả lời đúng, đây là âm thanh sân khấu quen thuộc. Bạn có thể dùng file tiếng vỗ tay hoan hô này để dựng phim, ghép vào video clip… Xem thêm rất nhiều âm thanh tiếng vỗ tay khác tại đây tiengdong.com/tag/tieng-vo-tay .


Download: Tiếng Vỗ tay Hoan hô.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys