TiếngĐộng.com« | »

Tiếng vỗ tay Sự Kiện


Created by: tiếng vỗ tay hội nghị, sự kiện
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 159 kb
Popularity: 1227 Views – 229 Downloads
Description: Đây là Tiếng vỗ tay sự kiện mp3 mô tả tiếng vỗ tay là hoạt động của con người, có thể sử dụng làm âm thanh sân khấu, âm thanh trong các sự kiện để thể hiện sự ủng hộ, đồng tình, tán dương của khán giả đối với tiết mục, lời phát biểu trên sân khấu. Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim… Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng âm thanh tiếng vỗ tay hay khác tại đây.


Download: Tiếng vỗ tay Sự Kiện.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys