TiếngĐộng.com« | »

Nhạc mở đầu lễ trao giải, hội nghị lớn


Created by: Nhạc mở đầu hội nghị
Category: Nhạc nền video
File format: .mp3
File size: 278 kb
Popularity: 1151 Views – 116 Downloads
Description: Hiệu ứng âm thanh mp3 chất lượng cao sử dụng làm nhạc dạo đầu cho sự kiện, hội nghị lớn, mở đầu lễ trao giải, tiếng nhạc, kèn, trống, trang trọng. Đây là âm thanh sân khấu, làm nhạc nền mở đầu cho các sự kiện trọng đại, âm thanh sự kiện chất lượng…Bạn có thể tải về file này miễn phí tại TiếngĐộng.com để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim, mở trong các sự kiện hội nghị lớn để trao giải…


Download: Nhạc mở đầu lễ trao giải, hội nghị lớn.mp3

Tags: , , ,

Categories: Nhạc nền video

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys