TiếngĐộng.com« | »

Tiếng vỗ tay Khán Giả


Created by: khán giả vỗ tay
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 124 kb
Popularity: 1211 Views – 162 Downloads
Description: Đây là Tiếng vỗ tay khán giả mp3 mô tả tiếng vỗ tay của đông người, tiếng vỗ tay ủng hộ của khán giả khi xem tiết mục, khi giới thiệu đại biểu, vỗ tay khi xem một tiết mục hay… Âm thanh mô tả hoạt động con người, có thể sử dụng trong các sự kiện trọng đại có đông khán giả. Bạn có thể tải về file này để ghép vào video clip của mình, dùng để dựng phim… Ngoài ra, xin mời bạn xem thêm rất nhiều hiệu ứng tiếng vỗ tay khác tại đây tiengdong.com/tag/tieng-vo-tay .


Download: Tiếng vỗ tay Khán Giả.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys