TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh tiếng Búng Tay

Created by: tiếng búng ngón tay
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 97 kb
Popularity: 173 Views – 19 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng búng tay mp3. Hiệu ứng âm thanh mô tả hoạt động của con người búng tay tạo ra tiếng “tách”, có thể sử dụng trong cảnh hoạt động hóa phép của nhân vật kì bí trong phim, hoặc báo hiệu chuyển cảnh cho đoạn phim, video…


Download: Âm thanh tiếng Búng Tay.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys