TiếngĐộng.com



« | »

Tiếng nhóm bạn Vỗ tay Hoan nghênh


Created by: Âm thanh tiếng vỗ tay
Category: Tiếng con người
File format: .mp3
File size: 277 kb
Popularity: 261 Views – 27 Downloads
Description: Bạn đang nghe là âm thanh tiếng nhóm bạn vỗ tay hoan nghênh, chúc mừng, tiếng đông đúc con người hô vang, hú hét, cổ vũ náo nhiệt, tiếng vỗ vay ủng hộ… Có thể sử dụng âm thanh mp3 chất lượng cao này trong clip cổ động, cổ vũ để tăng tính náo nhiệt.


Download: Tiếng nhóm bạn Vỗ tay Hoan nghênh.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »




Categorys