TiếngĐộng.com« | »

Tiếng súng AWM


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 332 kb
Popularity: 137 Views – 14 Downloads
Description: Bạn đang nghe là Tiếng súng AWM, là âm thanh súng đạn chân thực, sử dụng âm thanh này trong khi chơi game, tiếng súng máy khiến mỗi giây phút bạn chơi game đều vô cùng cuốn hút như đang trải nghiệm thực.


Download: Tiếng súng AWM.mp3

Tags: , , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys