TiếngĐộng.com« | »

Tiếng súng M4A1


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Đánh nhau, vũ khí
File format: .mp3
File size: 560 kb
Popularity: 96 Views – 4 Downloads
Description: Bạn đang nghe là tiếng súng M4A1, tiếng súng đạn bắn liên tiếp là âm thanh đánh nhau, tiếng súng máy khi đạn bắn ra liên tục. Xem thêm rất nhiều hiệu ứng âmt hanh tiếng súng hay khác tại đây tiengdong.com/tag/tieng-sung.


Download: Tiếng súng M4A1.mp3

Tags: , , ,

Categories: Đánh nhau, vũ khí

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys