TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Shutdown, Tắt nguồn máy tínhCreated by: tiếng tắt nguồn máy tính
Category: Tiếng đồ công nghệ
File format: .mp3
File size: 95 kb
Popularity: 50 Views – 10 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh mp3 mô tả tiếng động shutdown tắt nguồn máy tính Windows, thông báo cho người dùng rằng máy tính đã tắt xong, là âm thanh của đồ công nghệ. Bạn có thể dùng file âm thanh shutdown tắt nguồn máy tính này để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Âm thanh Shutdown, Tắt nguồn máy tính.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng đồ công nghệ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys