TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Mở Nguồn máy tínhCreated by: tiếng mở nguồn máy tính
Category: Tiếng đồ công nghệ
File format: .mp3
File size: 110 kb
Popularity: 49 Views – 3 Downloads
Description: Trên đây là hiệu ứng âm thanh tiếng mở nguồn máy tính, là âm thanh của tiếng đồ công nghệ, thông báo rằng đã khởi động máy tính thành công và người dùng có thể bắt đầu sử dụng. Bạn có thể dùng file âm thanh mở nguồn máy tính này để dựng phim, ghép vào video clip…


Download: Âm thanh Mở Nguồn máy tính.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng đồ công nghệ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys