TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Thuyền Máy chạy trên sông


Created by: Tiếng thuyền chạy
Category: Tiếng máy móc
File format: .mp3
File size: 2 mb
Popularity: 56 Views – 18 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng thuyền máy chạy trên sông, tiếng động cơ rẽ nước tạo ra sóng, tiếng sông nước và tiếng tàu thuyền chạy máy có tác động vào nhau. Với hiệu ứng âm thanh này bạn có thể sử dụng trong các phim ảnh có cảnh thuyền chảy hoặc các hoạt cảnh hài kịch có cảnh thuyền máy chạy trên dòng sông…


Download: Tiếng Thuyền Máy chạy trên sông.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng máy móc

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys