TiếngĐộng.com« | »

Tiếng người Bơi trong nước


Created by: Âm thanh bơi trong nước
Category: Tiếng hoạt động con người
File format: .mp3
File size: 981 kb
Popularity: 69 Views – 4 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng người bơi dưới nước, tiếng nước rẽ sóng khi có người bơi, đây là âm thanh của nước sau khi được tác động bởi hoạt động bơi của con người, là tiếng bơi lội chân thực. Có thể sử dụng hiệu ứng âm thanh này trong các video có cảnh thi đấu môn bơi lội để tăng tính chân thực.


Download: Tiếng người Bơi trong nước.mp3

Tags: , ,

Categories: Tiếng hoạt động con người

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys