TiếngĐộng.com« | »

Tiếng Xuống xe ô tô và Đóng cửa


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 65 kb
Popularity: 76 Views – 5 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh tiếng xuống xe và đóng cửa xe ô tô, tiếng đóng sập cửa khi xuống xe, tiếng động khi đóng cửa xe ô tô, tiếng cửa kêu khi có lực đẩy tác động bởi hành động đóng cửa xe.


Download: Tiếng Xuống xe ô tô và Đóng cửa.mp3

Tags: , , , ,

Categories: Tiếng động, Tiếng xe cộ

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys