TiếngĐộng.com« | »

Âm thanh Thêm Đá viên và Rót Nước vào ly


Created by: TiếngĐộng.com
Category: Tiếng động
File format: .mp3
File size: 98 kb
Popularity: 92 Views – 16 Downloads
Description: Bạn đang nghe là hiệu ứng âm thanh thêm đá viên và rót nước vào ly, hiệu ứng âm thanh tiếng đá lạnh va chạm vào cốc, sau đó nước được rót vào ly sủi bọt, là âm thanh khi con người ăn uống, tiếng nước được rót vào ly, hiệu ứng âm thanh mô tả hoạt động của con người khi ăn uống.


Download: Âm thanh Thêm Đá viên và Rót Nước vào ly.mp3

Tags: , , ,

Categories: Tiếng động

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Categorys